top of page
Tablet User

Gebruiksvoorwaarden

Wie we zijn en hoe je ons kunt bereiken

www.powerfolio.nl is een website ('de website') in beheer van Powerfolio ('wij','ons'). Je kunt ons bereiken via het contact formulier op de website.

 

Hoe je het materiaal op onze website mag gebruiken

Het gebruik van informatie van deze website is mogelijk zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Powerfolio is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen van deze website te hergebruiken tenzij volgens de regelingen van het dwingend recht. Het intellectueel eigendom van het materiaal op de website berust bij Powerfolio.

 

Wij bieden geen garantie op de juistheid van de gegevens op de website

Hoewel we redelijke inspanning leveren om de informatie op deze website zo juist en up-to-date mogelijk te houden geven we geen enkele garantie, expliciet of impliciet, dat de inhoud op onze website juist, volledig of actueel is. Wij behouden ons het recht voor om rekenmethodes te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Powerfolio aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die staat op websites waarnaar wij via hyperlinks verwijzen. ​

 

Hoe we je persoonlijke informatie kunnen gebruiken (Privacy Policy)

Wij zullen je persoonlijke informatie alleen gebruiken zoals uiteengezet in de volgende punten van ons privacybeleid:

  • Powerfolio is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens.

  • Wij verwerken persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan het verzoek tot het toesturen van de nieuwsbrief en, of voor het opstellen en toesturen van een op maat analyse rapport.

  • De persoonsgegevens worden alleen binnen Powerfolio gebruikt. Mocht een samenwerking met een derde partij ontstaan voor aanvullende dienstverlening vanuit ons, dan zul je vooraf geïnformeerd worden en in staat gesteld worden om af te zien van de verstrekking van jouw persoonsgegevens aan andere partijen dan Powerfolio.

  • De gegevens blijven binnen de EU.

  • De gegevens worden bewaard voor de periode dat je gebruik maakt van nieuwsbrieven, rapporten en andere dienstverlening van Powerfolio. Bij beëindiging van de dienstverlening is de standaard handelwijze dat je persoonsgegevens verwijderd worden tenzij door jou zelf anders is aangegeven.

  • Als klant heb je altijd het recht op inzage in je gegevens en recht tot opzegging van de dienstverlening inclusief verwijdering van je persoonsgegevens.

  • Vragen en klachten kunnen via het contactformulier op de website ingediend worden.

Herkomst van cijfers

De cijfers in de quickscan zijn gebaseerd op openbaar beschikbare gegevens over gemiddeld elektriciteitsverbruik, kosten en opbrengsten van zonnepanelen, elektriciteitsverbruik van elektrische auto's en informatie over geldende regelgeving (aanwezigheid van de salderingsregeling is als basisaanname toegepast op de berekening van de rendementen). In het via de website te bestellen rapport is een onderbouwing inclusief bronvermelding van de cijfers opgenomen. ​

 

De website geeft geen financieel advies

Wij zijn geen erkende financiële adviseurs en accepteren dan ook geen verantwoordelijkheid voor enige schade geleden door het navolgen van informatie op onze website. De informatie is louter informatief en educatief bedoeld. Indien je wilt investeren in je energiebehoefte dien je je altijd te laten informeren en adviseren door deskundigen en/of aanbieders van deze producten en diensten. Ook eventueel mailcontact is nooit als persoonlijk financieel advies bedoeld.

 

Wij kunnen aanpassingen maken in deze voorwaarden

Van tijd tot tijd passen wij deze voorwaarden aan. De meest recente versie van de voorwaarden vind je op de website.

OVER ONS
Onze missie is meer investeringen in een duurzaam energiesysteem, zodat de klimaatdoelen sneller behaald worden en iedereen op een duurzame manier kan leven.

SUPPORT

Als je vragen hebt kun je altijd een e-mail sturen naar info@powerfolio.nl

OVER ONS
Onze missie is meer investeringen in een duurzaam energiesysteem, zodat de klimaatdoelen sneller behaald worden en iedereen op een duurzame manier kan leven.

SUPPORT

Als je vragen hebt kun je altijd een e-mail sturen naar info@powerfolio.nl

MENU

HomeOver onsContact

bottom of page